Lymfe massage

Wat is lymfe?

Het lymfevaatstelsel is een systeem van zeer dunne vaatjes (zo dun als een haar) onder de huid en in het vetweefsel, plus lymfeklieren (bijvoorbeeld in de oksels en de liezen) met daarin het lymfevocht.


Het lymfevocht ontstaat vanuit het bloed. Het bloed wordt door de slagaders naar je organen gevoerd, waardoor de weefsels (zoals de spieren en de huid) zuurstof en voedingsstoffen krijgen. De afvoer van bloed (samen met afvalstoffen) gaat via de aders terug naar het hart. Ter hoogte van de weefsels treedt een deel van het bloed uit de bloedbaan om overal zuurstof af te kunnen geven. Echter niet al het bloed komt weer in de aders terug. Het overgebleven vocht heet ‘weefselvocht’ ofwel ‘lymfevocht’.

 

Het lymfevocht bestaat uit water met veel eiwitten. Het lymfevocht gaat via een eigen vaatstelsel (het lymfevaatstelsel) weer terug in de richting van het hart. Hierbij passeert het ook meerdere ‘stations’ die het lymfevocht controleren: de lymfeklieren.

Je waterhuishouding

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we 'de waterhuishouding'. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfe drainage

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe geoptimaliseerd worden door therapeutisch lymfedrainage in te zetten.

Hoe gaat het in z'n werk?

Je lymfevaten liggen vlak onder de huid. Vandaar dat het lymfevocht makkelijk in beweging komt door massage of droogborstelen. De behandeling start dan ook met droogborstelen, met aansluitend de High Frequency Electro Lymphatic Therapy. Dit is een Amerikaanse methode waarbij stagnaties in de lymfe worden opgespoord en behandeld.

Tijdens de behandeling wordt ook de Fysische Vasculaire Therapie van BEMER* ingezet: dit stimuleert de doorbloeding van zelfs de kleinste bloedvaten en de lymfe. Een betere lymfe en doorbloeding verhoogt de efficiëntie van lichaamscellen en heeft een gunstig effect op het zelf genezend vermogen van het lichaam. Afsluitend wordt een lymfe ademhalingsoefening met massage aangeleerd om thuis te kunnen onderhouden. De massage betreft een hele zachte komma-vormige massage techniek op de lymfklieren. Afsluiting is een korte ontspannen hals/ nek massage met olie, om de reflexzones van de lymfe knopen naar het buikgebied te openen. 

De lymfe therapie begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, de lymfklieren in de romp, buikstreek, borsten, oksels, liezen en/of het gelaat. Heeft de patiënt klachten buiten deze lymfkliergebieden, dan zal daarop een gerichte specifieke behandeling volgen.

De BEMER therapie kan zonodig ook middels een huurapparaat voor home-care, dagelijks thuis ingezet worden gedurende een maand.

Voorbereiding

Gedurende de dagen voor de behandeling is het belangrijk om gezond te eten, goed te hydrateren & zo mogelijk veel te bewegen (wandelen / fietsen). Voor de behandeling mag op gezicht, hals, romp en oksels geen crème / olie / lotion/ deo / poeder enzovoort zijn aangebracht. Dames dragen tevoren (überhaupt) liever geen BH met beugels maar een soft-bra (of geen).

De behandelbare klachten

De lymfdrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen:
• Zwellingen (oedeem); bv. lymfoedeem, zwellingen/bloeduitstorting na een ongeval of na een operatie
• Ontstekingen
• Reuma (ontstekingen)
• Slijtage
• Klachten aan het zenuwstelsel; bv. M.S., gezichtsverlamming, migraine
• Keel-, neus- en ooraandoeningen
• Bloedcirculatiestoornissen; bv. glaucoom, etalageziekte, open wonden
• Orgaanklachten; bv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn)