Tarieven

Ik heb weer plek voor nieuwe clienten vanaf 1 september 2024


Tarieven per 01-12-2023 Prijs
Consult/ therapie kosten uitgebreide intake met iriscopie € 97,50
Colon hydrotherapie behandeling standaard met Bemer fysische vasculaire therapie € 97,50
Voetreflex massage / massage / lymfe behandeling / colon reflex total body massage 45 min. € 48,75
60 min. € 65,00
90 min. € 97,50
Opvolg consult/ evaluaties/ bespreking onderzoeken/ nagekomen uitslagen per 10 min. € 11,00
Bloedafname externe clienten € 15,-
tijdens consult € 3,-
Vitaliteitstraject in opdracht van werkgever per 60 min. € 100,-

*** Veel bedrijven en organisaties stellen een persoonlijk budget beschikbaar om gezondheid en welzijn bij medewerkers te stimuleren. Vaak is het mogelijk om dit in overleg aan te wenden voor behandelingen/ vitaliteitstraject  bij praktijk NOA. 

Verhindering

Bij verhindering 24 uur van te voren berichten per email. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Betalingsvoorwaarden MEDICAS b.v.

Vergoedingen zorgverzekering

Diverse zorgverzekeraars vergoeden uit de aanvullende verzekering (een deel van) de natuurgeneeskundige consultkosten. Raadpleeg daarvoor uw polis voor de voorwaarden vergoeding Natuurgeneeskundig Consult.
Zie hier de link Vergoeding aanvullende verzekering  op de website van mijn beroepsvereniging de NWP
De juiste aanvullende verzekering*** geeft vergoeding voor natuurgeneeskundige consulten / reflexzone therapie / orthomoleculaire therapie / Massage therapie:
Aevitae, Anderzorg, Care4Life, CZ, CZ direct, De Friesland, FBTO, HollandZorg, IZA, IZZ , Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, Politie Zorgpolis, Pro life, Salland (Zorg Direct), UMC, United Consumers , Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis
***Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Voor uitgebreide uitleg met betrekking tot vergoeding*** en prestatiecodes Praktijk NOA zie hier.

Beroepsvereniging

  • Lid van de NWP: Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig werkende Professionals Lid nr.: 2116
  • Lid van de I-ACT International Association of ColonhydroTherapy.
  • Lid van de BCHT Beroepsgroep voor Colon Hydro Therapie
  • KvK: 27346048 AGB code: 90-027186 Praktijk code: 90-(0)-06132
  • Geregistreerd bij RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Licentienummer 174233R
  • Aangesloten bij de geschillencommissie CamCoop

Privacy

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) conform het privacy statement (zie link privacy-statement-praktijk-monique-berends)